Regionální předpovědní pracoviště - ČHMÚ Ústí nad Labem
Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Regionální předpovědní pracoviště - RPP

Základní činnosti Regionálního prognózního pracoviště jdou napříč všemi obory zastoupenými v ČHMÚ a lze je rozdělit do dvou hlavních oblastí:

 • Operativní meteorologie
 • Vedoucí skupiny:
 • Mgr. Radek Tomšů
 • Zajišťuje: skupina meteoprognózy
 • Pracovní doba: nonstop
 • Tel.: + 420 472 706 051
 • Tel.: + 420 737 200 196
 • E-mail: meteo.okul@chmi.cz
 • Operativní hydrologie
 • Vedoucí skupiny:
 • Mgr. Radovan Kotek
 • Zajištuje: skupina hydroprognózy
 • Pracovní doba(všední dny): od 6:00 do 14:30
 • Pracovní doba(víkendy a svátky): od 6:45 do 10:45
 • Tel.: + 420 472 706 046;
 • E-mail: hydro.okul@chmi.cz
Vedoucí oddělení: Mgr. Martin Novák

Úkolem operativní meteorologie je sběr, kontrola a zpracování meteorologických dat především z Ústeckého a Libereckého kraje a s použitím dalších informačních zdrojů následné vytváření předpovědí počasí nebo speciálních předpovědí zaměřených na vybrané meteorologické jevy či změny meteorologických prvků podle aktuální potřeby či zadání klienta. Tato činnost je podporována množstvím dat a informací z celostátní i celosvětové výměnné meteorologické sítě, což umožňuje běžné využívání dat z meteorologických družic MSG i NOAA, z meteorologických radarů Brdy (vrch Praha) a Skalky (střední Morava) a dále také středoevropské sítě radarů CERAD, nově také dat z bleskového detekčního systému a v neposlední řadě je využíváno měření synoptických i sondážních stanic z celé Evropy.

Pro předpovídání počasí jsou používány i výstupy matematických modelů velkých služeb, jako např. Météo-France, Deutscher Wetterdienst, U. K. Meteorological Office, ECMWF.

S výstupy meteorologické prognózy se běžně můžete setkat v regionálních sdělovacích prostředcích (Český rozhlas Sever, TV Lyra, Genus TV), odběrateli informací jsou i orgány státní správy a firmy z regionu (např. RWE a.s., ČEZ a.s., Mostecká uhelná a.s.).

Úkolem operativní hydrologie je sběr, kontrola a zpracování dat z hydroprognózních profilů na tocích v severočeském regionu a na horní Ohři. Po doplnění o meteorologické předpovědi vypracovává skupina hydroprognózy předpovědi průtoků a stavů na několika profilech na Ohři (Karlovy Vary, Louny, přítok do Nechranic). V letním období je nedílnou součástí činnosti i zpravodajství pro vodáky, v zimním pak sněhové zpravodajství ze severočeských horských středisek. K dispozici jsou i informace z ostatních oblastí republiky. Kromě toho operativní hydrologie vydává upozornění a výstrahy v rámci protipovodňové služby. Tyto informace jsou v případě očekávaného dosažení stupňů povodňové aktivity předávány krajským operačním střediskům Hasičského záchraného sboru v Ústí nad Labem, Liberci a Karlových Varech, povodňovým komisím a akciovým společnostem Povodí Ohře, resp. Labe. Oddělení se podílí i na zpracování povodňových zpráv hodnotících příčiny a průběh povodní.

« přejít na služby RPP

Fotogalerie oddělení

ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie

ČHMÚ - Fotogalerie


Licence Creative Commons