SQCZ40 RPLB 171100 CCA

AKTUÁLNÍ STAV ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE.

Vydala pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem v pátek 17.01.2020 v 11:45 hod.

 

Na území Libereckého kraje NENÍ vyhlášena REGULACE ani SMOGOVÁ SITUACE.

 

Aktuální koncentrace na stanicích automatického imisního monitoringu (AIM) v čase 12:00 hod.:

látka

rozmezí koncentrací [µg.m-3]

poznámka

částice PM10 (24h průměr)

0

0

Koncentrace nejsou z technických důvodů k dispozici.

částice PM10 (1h průměr)

0

0

Koncentrace nejsou z technických důvodů k dispozici.

přízemní ozón O3 (8h průměr)

0

0

Koncentrace nejsou z technických důvodů k dispozici.

přízemní ozón O3 (1h průměr)

0

0

Koncentrace nejsou z technických důvodů k dispozici.

oxid dusičitý NO2 (1h průměr)

0

0

Koncentrace nejsou z technických důvodů k dispozici.

oxid siřičitý SO2 (1h průměr)

0

0

Koncentrace nejsou z technických důvodů k dispozici.

Data ze všech stanic AIM a podrobnější informace ke kvalitě ovzduší naleznete zde:

·         Aktuální hodinový přehled koncentrací a indexu kvality ovzduší

·         Mapy znečištění

·         Data AIM v grafech

·         Odpovědi na nejčastější dotazy

 

METEOROLOGICKé A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY a předpokládaný vývoj KVALITY OVZDUŠÍ:

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění:

Rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé.

 

Výhled na odpoledne, večer a noc:

Rozptylové podmínky budou vzhledem k přetrvávající teplotní inverzi i nadále převážně mírně nepříznivé.

 

Zdroj dat: neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.

 

ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem - Kočkov / Martin Novák