SQCZ40 RPLB 240500

AKTUÁLNÍ STAV ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
NA ÚZEMÍ LIBERECKÉHO KRAJE.

Vydala pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem v sobotu 24.07.2021 v 04:45 hod.

 

Na území Libereckého kraje NENÍ vyhlášena REGULACE ani SMOGOVÁ SITUACE.

 

Aktuální koncentrace na stanicích automatického imisního monitoringu (AIM) v čase 04:00 hod.:

látka

rozmezí koncentrací [µg.m-3]

poznámka

částice PM10 (24h průměr)

18

20

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 50 µg.m-3 na žádné stanici.

částice PM10 (1h průměr)

26

27

Není stanoven imisní limit

přízemní ozón O3 (8h průměr)

42

91

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 120 µg.m-3 na žádné stanici.

přízemní ozón O3 (1h průměr)

31

101

Není stanoven imisní limit

oxid dusičitý NO2 (1h průměr)

7

7

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 200 µg.m-3 na žádné stanici.

oxid siřičitý SO2 (1h průměr)

1

1

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 350 µg.m-3 na žádné stanici.

Data ze všech stanic AIM a podrobnější informace ke kvalitě ovzduší naleznete zde:

·         Aktuální hodinový přehled koncentrací a indexu kvality ovzduší

·         Mapy znečištění

·         Data AIM v grafech

·         Odpovědi na nejčastější dotazy

 

METEOROLOGICKé A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY a předpokládaný vývoj KVALITY OVZDUŠÍ:

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění:

V noci se vytvořila teplotní inverze, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé.

 

Výhled na dnešek:

Během dopoledne se inverze rozpustí, odpoledne očekáváme dobré rozptylové podmínky a přechodný pokles koncentrací.

 

Zdroj dat: neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.

 

ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem - Kočkov / Natalja Šustova