SQCZ40 RPUL 241100

AKTUÁLNÍ STAV ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE.

Vydala pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem v pondělí 24.06.2019 v 11:45 hod.

 

Na území Ústeckého kraje NENÍ vyhlášena REGULACE ani SMOGOVÁ SITUACE.

 

Aktuální koncentrace na stanicích automatického imisního monitoringu (AIM) v čase 11:00 hod.:

látka

rozmezí koncentrací [µg.m-3]

poznámka

částice PM10 (24h průměr)

12

28

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 50 µg.m-3 na žádné stanici.

částice PM10 (1h průměr)

8

59

Není stanoven imisní limit

přízemní ozón O3 (8h průměr)

42

117

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 120 µg.m-3 na žádné stanici.

přízemní ozón O3 (1h průměr)

99

123

Není stanoven imisní limit

oxid dusičitý NO2 (1h průměr)

1

29

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 200 µg.m-3 na žádné stanici.

oxid siřičitý SO2 (1h průměr)

1

12

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 350 µg.m-3 na žádné stanici.

Data ze všech stanic AIM a podrobnější informace ke kvalitě ovzduší naleznete zde:

·         Aktuální hodinový přehled koncentrací a indexu kvality ovzduší

·         Mapy znečištění

·         Data AIM v grafech

·         Odpovědi na nejčastější dotazy

 

METEOROLOGICKé A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY a předpokládaný vývoj KVALITY OVZDUŠÍ:

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění:

Rozptylové podmínky jsou dobré.

 

Výhled na odpoledne, večer a noc:

Odpoledne ještě budou rozptylové podmínky dobré, večer a v noci se vlivem radiační teplotní inverze zhorší na mírně nepříznivé. Neočekáváme významné změny koncentrací sledovaných škodlivin, s výjimkou přízemního ozónu, jehož koncentrace budou odpoledne ještě stoupat, večer by měly začít klesat. Nejvyšší hodnoty pravděpodobně zůstanou pod limitem pro upozornění.

 

Zdroj dat: neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.

 

ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem - Kočkov / Martin Novák