AKTUÁLNÍ STAV ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE.

Vydala pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem v neděli 22.04.2018 v 11:45 hod.

 

Na území Ústeckého kraje NENÍ vyhlášena REGULACE ani SMOGOVÁ SITUACE.

 

Aktuální koncentrace na stanicích automatického imisního monitoringu (AIM) v čase 11:00 hod.:

látka

rozmezí koncentrací [µg.m-3]

poznámka

částice PM10 (24h průměr)

20

56

Koncentrace PŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 50 µg.m-3 na méně než polovině stanic.

částice PM10 (1h průměr)

10

110

Není stanoven imisní limit

přízemní ozón O3 (8h průměr)

29

122

Koncentrace PŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 120 µg.m-3 na méně než polovině stanic.

přízemní ozón O3 (1h průměr)

76

125

Není stanoven imisní limit

oxid dusičitý NO2 (1h průměr)

3

40

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 200 µg.m-3 na žádné stanici.

oxid siřičitý SO2 (1h průměr)

1

17

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 350 µg.m-3 na žádné stanici.

Data ze všech stanic AIM a podrobnější informace ke kvalitě ovzduší naleznete zde:

·         Aktuální hodinový přehled koncentrací a indexu kvality ovzduší

·         Mapy znečištění

·         Data AIM v grafech

·         Odpovědi na nejčastější dotazy

 

METEOROLOGICKé A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY a předpokládaný vývoj KVALITY OVZDUŠÍ:

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění:

Rozptylové podmínky jsou dobré.

 

Výhled na odpoledne, večer a noc:

Odpoledne očekáváme ještě dobré rotzptylové podmínky, v noci se bude s ubývající oblačností a slábnutím větru většinou tvořit radiační teplotní inverze, která je zhorší na mírně nepříznivé. Neočekáváme ale významnější vzestupy koncentrací.

 

Zdroj dat: neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.

 

ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem - Kočkov / Martin Novák