SQCZ40 RPUL 200500

AKTUÁLNÍ STAV ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY
NA ÚZEMÍ ÚSTECKÉHO KRAJE.

Vydala pobočka ČHMÚ Ústí nad Labem v sobotu 20.04.2019 v 04:45 hod.

 

Na území Ústeckého kraje NENÍ vyhlášena REGULACE ani SMOGOVÁ SITUACE.

 

Aktuální koncentrace na stanicích automatického imisního monitoringu (AIM) v čase 04:00 hod.:

látka

rozmezí koncentrací [µg.m-3]

poznámka

částice PM10 (24h průměr)

18

38

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 50 µg.m-3 na žádné stanici.

částice PM10 (1h průměr)

19

50

Není stanoven imisní limit

přízemní ozón O3 (8h průměr)

54

138

Koncentrace PŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 120 µg.m-3 na méně než polovině stanic.

přízemní ozón O3 (1h průměr)

22

133

Není stanoven imisní limit

oxid dusičitý NO2 (1h průměr)

4

38

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 200 µg.m-3 na žádné stanici.

oxid siřičitý SO2 (1h průměr)

1

10

Koncentrace NEPŘESAHUJÍ hodnotu imisního limitu 350 µg.m-3 na žádné stanici.

Data ze všech stanic AIM a podrobnější informace ke kvalitě ovzduší naleznete zde:

·         Aktuální hodinový přehled koncentrací a indexu kvality ovzduší

·         Mapy znečištění

·         Data AIM v grafech

·         Odpovědi na nejčastější dotazy

 

METEOROLOGICKé A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY a předpokládaný vývoj KVALITY OVZDUŠÍ:

Aktuální situace s ohledem na stav znečištění:

Rozptylové podmínky jsou většinou mírně nepříznivé. Slunečné počasí se slabým prouděním je příznivé pro vzestup koncentrací přízemního ozonu.

 

Výhled na dnešek:

Během dne očekáváme postupné zlepšování rozptylových podmínek, odpoledne až na dobré. Zároveň budou přes den narůstat koncentrace přízemního ozonu, večer očekáváme jejich opětový pokles.

 

Zdroj dat: neverifikovaná data z automatizovaných monitorovacích stanic mohou obsahovat chybné údaje a mohou být neúplné.

 

ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem - Kočkov / Martin Hynčica