Aktuality

2010-06-16 10:56:39 - Jan Tomány, Ústí nad Labem

Výtěžek z tomboly byl poslán na konto Paraple   


2010-06-10 12:10:11 - Jan Tomány, Ústí nad Labem

Výherce hlavní ceny tomboly - Petr Drobek z Ostravy se rozhodl věnovat svojí cenu na pořízení leteckých snímků následků extrémních konvektivních jevů v Lužických horách ze dne 24.5.2010.
Petře díky!


2010-05-24 09:56:23 - Jan Tomány, Ústí nad Labem

V areálu Sportlife budou k dispozici následující možnosti připojení:

  • V prostoru restaurace volná nezabezpečená Wi-Fi SPORTLIFE_A.
  • V prostoru sekretariátu a sportovní komise volná Wi-Fi SPORTLIFE_D.
  • V prostoru sportovní komise budou volně k dispozici dva počítače s připojením na Internet.
ČB i barevná tiskárna, kopírka a scanner zajišteny.


2010-04-29 15:57:14 - Josef Dvořák, Ústí nad Labem

Sledujte přípravu i průběh her na Twitteru.


2010-03-18 10:34:22 - Josef Dvořák, Ústí nad Labem

Máme to potěšení Vám oznámit, že vzhledem ke štědrosti sponzorů jsme snížili příspěvek za účastníka z 2 500,- Kč na 2 000,- Kč.


2010-03-15 13:11:23 - Josef Dvořák, Ústí nad Labem

Vzhledem k probíhající ekonomické krizi jsme se rozhodli následovat příkladu firmy ČEZ... :o)


2010-03-10 14:35:49 - Josef Dvořák, Ústí nad Labem

Po zohlednění připomínek sportovní komise byly pro SH zařazeny tyto sportovní disciplíny:
Přespolní běh: kategorie:do 30 let, do 40 let, do 50 let, nad 50 let; muži, ženy
Orientační běh:smíšené dvojice (max. 3 dvojice za výpravu)
Střelba: tříčlenná smíšená družstva
Volejbal: šestičlenná družstva, kategorie: muži, ženy
Nohejbal: tříčlenná družstva, kategorie: muži
Stolní tenis: kategorie: muži, ženy
Lodě: sedmičlenné smíšené posádky(min. 3 ženy v posádce)
Bowling: čtyřčlenná smíšená družstva
Miniflorbal: tříčlenná smíšená družstva


2010-02-05 13:53:44 - Josef Dvořák, Ústí nad Labem

Pro SH v Rumburku byly navrženy tyto sportovní disciplíny:
Přespolní běh: kategorie: do 35 let, od 36 do 44 let, 45 let a výš; muži, ženy
Orientační běh: smíšené dvojice
Střelba: tříčlenná smíšená družstva
Volejbal: šestičlenná družstva, kategorie: muži, ženy
Nohejbal: tříčlenná družstva, kategorie: muži
Stolní tenis: kategorie: muži, ženy
Lodě: sedmičlenné smíšené posádky
Bowling: čtyřčlenná smíšená družstva
Miniflorbal: tříčlenná smíšená družstva

Dle bodu 4.2 Statutu SH je možno za výpravu v každé kategorii nominovat:
- v individuálních disciplínách maximálně 3 závodníky
- v kolektivních sportech jedno družstvo nebo jednu hlídku


Vedoucí jednotlivých výprav (členové sportovní komise) byli požádáni o připomínky k disciplínám do 28. 2. 2010.


2010-02-02 08:38:47 - Josef Dvořák, Ústí nad Labem

využijte možnost nahlédnutí na grafickou podobu připravovaných diplomů...