Organizační výbor

Předseda:
Libor Hejkrlík, ředitel P-ÚL

Členové:
Miroslav Bitter, předseda sportovní komise
Eva Csuhová, organizační zajištění
Vladimír Fárek, IT zajištění
Eva Pospíšilová, materiální zabezpečení
Dáša Richterová, kulturní akce
Jan Šrejber, vedoucí sportovních soutěží