SPORTOVNÍ DISCIPLÍNY

Soutěže družstev

Volejbal (Radovan Kotek)

Kategorie: muži
                    ženy

Pravidla: Hraje se dle pravidel volejbalu. Základní část se hraje ve dvou skupinách, na dva vítězné sety (sety jsou do 20 bodů). Finalisté z předchozích her jsou nasazeni do skupin, ostatní účastníci se losují. Vítězové skupin hrají o 1. místo. V souboji o 3. místo se utkají družstva, která se umístila na druhém místě ve skupinách, a o 5. místo družstva, která skončila ve skupinách třetí. Na 7. místě zůstává čtvrtý z první skupiny.

 

Nohejbal (Radek Tomšů)

Kategorie: muži (3+2 náhradníci)

Pravidla: Hraje se dle pravidel nohejbalu. Základní část se hraje ve dvou skupinách, na dva vítězné sety. Finalisté z předchozích her jsou nasazeni do skupin, ostatní účastníci se losují. Vítězové skupin hrají o 1. místo. V souboji o 3. místo se utkají družstva, která se umístila na druhém místě ve skupinách, a o 5. místo družstva, která skončila ve skupinách třetí. Na 7. místě zůstává čtvrtý z první skupiny.

 

Střelba (Zdenka Skokanová)

Kategorie: smíšená tříčlenná družstva

Pravidla: Každý závodník z družstva bude střílet z jiné zbraně (malorážková puška, malorážková samonabíjecí pistole a malorážkový revolver). Kdo bude střílet z jaké zbraně je na uvážení závodního družstva. Střelci mají na hodnocenou střelbu časový limit. Střelbu zajišťují členové střeleckého klubu.

1) Malorážková puška: startovní pozice v leže, terč redukovaný mezinárodní na 25 metrů. Střelba: 3x nástřel, následuje 15 hodnocených ran. Časový limit bude upřesněn na místě.

2) Malorážková samonabíjecí pistole: startovní pozice ve stoje bez opory, terč mezinárodní na 15 metrů. Střelba: 3x nástřel, následuje 20 hodnocených ran. O výsledku rozhodne počet bodů, nastřílených v časovém limitu 20 vteřin.

3) Malorážkový revolver: startovní pozice ve stoje bez opory, terč redukovaný mezinárodní na 25 metrů. Střelba: 3x nástřel, následuje 16 hodnocených ran. Časový limit bude upřesněn na místě.

Vítězí družstvo, které nastřílelo v součtu nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje rychlejší čas střelce malorážkové samonabíjecí pistole.

 

Bowling (Libor Hejkrlík)

Kategorie: smíšená čtyřčlenná družstva (min. 1 žena)

Pravidla: Pravidla vycházejí z oficiálních pravidel bowlingu. Hraje se paralelně na čtyřech bowlingových drahách. Bodové hodnocení je prováděno automatem a zobrazováno na displeji dráhy.

1) Soutěž se hraje dvoukolově, v základní a finálové skupině. První čtyři týmy ze základní skupiny postupují do finále, zbylé týmy obsadí 5. až 7. místo. Pořadí, ve kterém týmy nastupují, stejně jako dráhy, se losuje před začátkem hry. Každá jednotlivá hra se skládá ze dvou po sobě jdoucích směn.

2) Na soupisce družstva může být uvedeno až deset hráčů. Čtveřice hráčů nastupuje ke hře pravidelně podle pořadí uvedeného v sestavě družstva, kterou uvede kapitán před zahájením každé jednotlivé hry. Podmínkou je alespoň jedna žena ve směně. Střídání hráčů v průběhu směny není možné.

3) O pořadí v základní skupině rozhoduje počet získaných bodů. Ve finálové skupině se k počtu získaných bodů navíc přičte výsledek ze základní skupiny.

O celkovém pořadí rozhoduje součet bodů. V případě rovnosti rozhoduje vyšší nához nejlepšího jednotlivce v týmu, případně dalších v pořadí.

 

Lodě (Miroslav Bitter)

Kategorie: smíšená sedmičlenná družstva (min. 3 ženy)

Pravidla: Jízdy na sedmikánojích na označené trati. Soutěží vždy 2 družstva proti sobě vyřazovacím způsobem. Nasazení dvojic se bude losovat.

 

Miniflorbal (Václav Sedláček)

Kategorie: smíšená tříčlenná družstva

Pravidla: Pravidla hry jsou upravena dle mezinárodních pravidel florbalu IFF. Základní část se hraje ve dvou skupinách. Vítězové a druzí ze skupin postupují do semifinále, ostatní hrají ve skupině o 5. až 7. místo. Rozdělení družstev do skupin se losuje.

1) Hraje se na hřišti pro volejbal ohraničeném mantinely, používají se branky na florbal položené na zem.

2) Základní hrací doba je 2 × 5 minut celkového času (při přerušení se čas nezastavuje). Pokud v základní hrací době bude nerozhodný výsledek, následují trestná střílení (přes celé hřiště do prázdné brány).

3) Při hře v poli jsou 3 osoby, z nichž alespoň jedna je žena. Družstvo může tvořit až 5 osob (střídání je možné kdykoliv během hry); družstvo má svého kapitána. Kdokoliv z hráčů, ale vždy jen jedna osoba, se může v prostoru branky (brankoviště) dotýkat míčku rukou a nohou (kopnutí), tzn. plní funkci „brankáře“. Rukou může v brankovišti též rozehrát, ale jen na polovině svého družstva.

4) Všichni hráči používají obuv do tělocvičny a florbalovou hokejku.

5) Za přestupky je považováno:
- jakékoliv úmyslné kopnutí do míčku nebo zpracování přihrávky nohou, jakákoliv hra rukou mimo brankáře
- úmyslné hraní míčku nad výšku kolen (hokejkou, rukou, nohou, tělem, hlavou)
- zastavení míčku výskokem
- vhození nebo kopnutí míčku brankářem za půlící čáru
- držení míčku brankářem (rozehrávání) delší než 3 sekundy
- příjetí přihrávky od spoluhráče rukou brankáře
- zasažení soupeře hokejkou do jakékoliv části těla včetně podražení
- hraní tělem
- hraní v leže
- zabránění pohybu míčku hozením hokejky
Uvedené přestupky se trestají odebráním míčku a rozehrávkou soupeřící strany. Rozehrává se ze strany, přibližně z místa přerušení. Při rozehrání se míčku musí dotknout dvě hrající osoby, rozehrání nesmí soupeř bránit.

6) Za regulérní branku se považuje situace, kdy míč přejde celým svým objemem brankovou čáru. Po vstřelení branky rozehrává družstvo, které obdrželo gól, od své branky. Rozehrání musí proběhnout na polovině družstva a soupeř mu nesmí bránit. Branka neplatí v případě, že:
- byla dosažena úmyslným dotekem části těla
- míč se dostal do brány rozehráním brankáře rukou/nohou
- při rozehrávce v poli nedošlo k „druhému doteku“
- byla dosažena pomocí, nebo v době následně po přestupku

7) Družstvo získává za vítězství v základní hrací době 3 body, za vítězství na trestná střílení 2 body, za prohru na trestná střílení 1 bod a za prohru v základní hrací době 0 bodů.

 

Soutěže jednotlivců

Stolní tenis (Martin Novák)

Kategorie: muži (max. 3 z jednoho družstva)
                    ženy (max. 3 z jednoho družstva)

Pravidla: Hraje se dle pravidel stolního tenisu vyřazovacím způsobem s nasazením nejlepších tří hráčů, podle umístění na minulých sportovních hrách. Nasazení dalších dvojic se losuje. Vítězové jednotlivých „větví“ se utkají v tříčlenné finálové skupině systémem „každý s každým“. Všechny zápasy ve vyřazovací fázi se hrají na dva vítězné sety, ve finálovém turnaji na tři vítězné sety. Sety se hrají do 11 vyhraných míčů.

 

Orientační běh (Miroslav Bitter)

Kategorie: smíšené dvoučlenné hlídky (max. 3 z jednoho družstva)

Pravidla: Běh pořádají členové oddílu orientačního běhu dle pravidel orientačního běhu. Kontroly jsou vybavené lampionem a kleštěmi. K dispozici je mapa pro orientační běh. Délka trati (cca 5 km) a počet kontrol bude upřesněn na místě.
 


Přespolní běh (Jan Šrejber)

Kategorie: muži do 30 let, 30–39, 40–50, nad 50 let
                      ženy do 30 let, 30–39, 40–50, nad 50 let

Pravidla: V každé kategorii mohou startovat max. 3 běžci z jednoho družstva. Délka tratě pro ženy je cca 2 km, pro muže cca 4 km. Každá kategorie startuje zvlášť s 10 minutovým časovým posunem.