Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Oddělení hydrologie - OH

V oblasti zahrnující pravostranné a levostranné přítoky Labe od Mělníka po státní hranici (vyjma Ohře nad Bočským potokem), Lužickou Nisu a Smědou po státní hranici a další hraniční toky od Božího Daru po Harrachov působí devět pracovníků. Za hydrologický rok vyhodnocují naměřené údaje z 36 stanic povrchových vod, 116 mělkých vrtů, 79 hlubinných vrtů a 50 pramenů.

Vedoucí oddělení:

« přejít na služby OH

Fotogalerie oddělení


ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie

ČHMÚ - Fotogalerie


Licence Creative Commons