Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Oddělení hydrologie - Povrchové vody

Základní hydrologické údaje

 • plocha povodí (stanovena podle Vodohospodářské mapy 1:50 000)
 • dlouhodobá průměrná roční výška srážek na povodí
 • M-denní nebo p-procentní denní průtoky
 • N-leté průtoky
 • Údaje reprezentují období hydrologických let 1981-2010
 • Platnost je časově omezena. Údaje mohou být použity nejdéle 5 let od vydání nebo posledního ověření
 • Hydrologická data jsou rozdělena do čtyř tříd spolehlivosti
 • Specifikace objednávky hydrologických dat a vzorová objednávka

Hydrologické řady

 • průměrné denní hodnoty hydrologických prvků
 • průměrné měsíční hodnoty všech měsíců v chronologickém sledu
 • průměrné měsíční hodnoty vybraného měsíce
 • průměrné roční hodnoty
 • extrémní hodnoty (minimální, maximální)

Povodňové vlny

 • pozorované s konkrétním datem výskytu
 • teoretické: N-leté povodňové vlny

Přímá měření průtoků hydrometrickou vrtulí

Podzemní vody

Základní hydrologické údaje

 • stavy (výšky) hladiny a teploty PzV při četnosti měření 1x týdně, mělké zvodně - cca od roku 1964, hlubinné zvodně - cca od roku 1977
 • stavy (výšky) hladiny a teploty PzV při denním měření, vybrané hlubinné zvodně od roku 1992 vydatnosti a teploty pozorovaných pramenů - cca od roku 1960

Hydrologické řady

 • průměrné měsíční hodnoty všech měsíců v chronologickém sledu
 • průměrné měsíční hodnoty vybraného měsíce
 • průměrné roční hodnoty
 • extrémní hodnoty (maxima, minima)
 • čáry překročení (u PzV stavu nebo teploty, u pramenů vydatnosti nebo teploty)

Informace o pozorovaných objektech

 • údaje o chemickém nebo mikrobiologickém složení vody - u vybraných objektů
 • údaje o geologickém profilu, o způsobu a druhu vystrojení
 • údaje o nadmořské výšce odměrného bodu
 • poskytnutí polohopisných souřadnic
 • nákres evidovaného, sledovaného nebo pozorovaného objektu do mapových podkladůLicence Creative Commons