Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Oddělení meteorologie a klimatologie - OMK

K hlavním úkolům oddělení meteorologie a klimatologie patří zabezpečení chodu meteorologické staniční sítě pobočky, správa klimatologické databáze a poskytování informací z oboru meteorologie a klimatologie cizím organizacím i soukromým osobám.
Ke dni 1. 7. 2014 se na území pobočky (tj. okresy Chomutov, Most, Louny, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Litoměřice, Česká Lípa, Liberec a část okresu Jablonec nad Nisou) provádí meteorologická měření a pozorování na 25 klimatologických, 51 srážkoměrných a 2 totalizátorech. Aktuální informace o průběhu počasí na vybraných meteorologických stanicích naleznete zde.

Od 1. 7. 2014 je provoz fenologické staniční sítě ČR, která čítá 25 stanic lesních rostlin a 3 mezinárodní fenologické zahrádky, centrálně zajišťován OBA Praha (detašované pracoviště pracovnice pověřené správou fenologické staniční sítě je v Ústí n. L.).


Vedoucí oddělení:

Mapa meteorologických stanic na území pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem.
Mapa fenologických stanic na území ČR.
« přejít na služby OMK

Fotogalerie oddělení

ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie

ČHMÚ - Fotogalerie


Licence Creative Commons