Think Aussig

Český hydrometeorologický ústav - Ústí nad Labem

Řízení a správa - ŘAS


Podporu komplexní manažerské činnosti při řízení pobočky zajištují tři pracovnice sekretariátu - asistentka ředitele, ekonomka pobočky a účetní. Další tři pracovníci - kuchařka, skladnice a údržbář, tvoří skupinu technické podpory, která po provozní stránce zajištuje stravování, materiální zabezpečení a chod budovy. Skupina rovněž spolupracuje při údržbě staničních sítí oddělení klimatologie, hydrologie a čistoty ovzduší. Přímým podřízeným ředitele pobočky je systémový inženýr - správce heterogenní počítačové sítě pobočky


Ředitel pobočky:

Hlavní kontakt:


Struktura pobočky
Fond kulturních a sociálních potřeb
Kalkulace obědů
Objednávky obědů
Postup při řešení havárií na pobočce

Fotogalerie oddělení

ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie ČHMÚ - Fotogarie

ČHMÚ - Fotogalerie


Licence Creative Commons