logo

Budou Vánoce bílé? Statistika vs. realita...

Pravděpodobnost, že Ježíšek bude letos potřebovat pro rozvoz dárků sáně (tedy, že povrch půdy bude pokryt souvislou sněhovou pokrývkou) je na stanici Doksany (158 m n. m.), která zastupuje nejnižší polohy Ústeckého kraje, 26 %. V horských oblastech Ústeckého kraje, reprezentovaných krušnohorskou stanicí Nová Ves v Horách (725 m n. m.), je pravděpodobnost výrazně vyšší, činí 72 %.

V posledních padesáti letech byla dne 24. prosince naměřena na stanici Doksany nejvyšší výška sněhové pokrývky v roce 1969 (23 cm), 1981 (10 cm) a 1996 (7 cm). Na Nové Vsi v Horách byl na sněhovou pokrývku nejbohatší 24. prosinec roku 1981 (94 cm), 1973 (71 cm) a 1976 (45 cm).

Na Vánoce loňského roku byl povrch půdy na stanici Doksany pokryt centimetrovou vrstvou sněhové pokrývky, na stanici Nová Ves v Horách bylo naměřeno 11 cm sněhu.

-dr-


Pravděpodobnost souvislé sněhové pokrývky z hlediska meteorologie a rozboru současné synoptické situace je ale ve srovnání s tou statistickou vyšší. I když nemůžeme vyloučit na Štědrý den oteplení, sněhová pokrývka nestihne ani v nižších polohách pravděpodobně odtát. Letošní Vánoce tedy nemusí být nutně studené, ale bílé až světle šedé budou téměř určitě.

-mn-